Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve konuşma terapisti; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş yutma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur.

Dil ve konuşma terapisi bölümünün temel amacı; dil, konuşma, ses ve yutma bozuklukları ile gelen hastalara alanları ile ilgili testleri uygulayarak bozukluğun nedenini belirleyen ve bu doğrultuda yapılması gerekenleri uygulayan veya uygulayıcıya aktaran eğitimli kişiler yetiştirmektir.

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Başkan V.

Dr. Öğr. Üyesi Sıdıka CESUR