Dil ve Konuşma Terapisi

Misyon-Vizyon

Misyon

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü ile öğrencilerimize Dil ve Konuşma Biliminin temel esaslarını öğreterek, Dil ve Konuşma Problemleri olan hastaların tedavisinde yer alan sağlık hizmetini en üst düzeyde verebilecek, halkımızı bu konuda yeterli olarak bilgilendirecek, yapacağı ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve faaliyetlerle kendi konusunda çağdaş bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Vizyon

Dil ve konuşma terapisi alanında, üst düzey mesleki ve bilimsel donanıma sahip, insan haklarına saygılı, alan için elzem olan yüksek iletişim ve empati becerilerine sahip, detaylı çalışabilen ve eleştirel düşünebilen sağlık profesyonelleri, eğitimciler ve araştırmacılar yetiştirerek topluma ve ulusal-uluslararası düzeyde bilime katkı sağlamaktır.